Hvilke opgaver kan du få løst ved Revisionsfirmaet Højmose - rev-hoejmose.dk

Hvilke opgaver kan du få løst ved Revisionsfirmaet Højmose

Vi reviderer årsregnskaber og andre regnskaber og vi yder regnskabsmæssig assistance i forbindelse med opstilling og opgørelse af regnskaber. Herudover rådgiver vi og yder assistance indenfor tilgrænsede områder, såsom regnskabsvæsen, administrative systemer, budgetlægning, prospekter, finansiering, beskatning og økonomisk styring.

Revision

Vi kan revidere små og mellemstore aktie- og anpartsselskaber i henhold til årsregnskabsloven og vi kan revidere enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber og offentlige institutioner m.m. Årsregnskab Vi kan assistere virksomheder, der selv bogfører, med at udarbejde årsregnskaber. For virksomheder uden egen bogføring kan vi tilbyde bogføringsassistance.

Rådgivning

Vi kan rådgive om f.eks. moms, skat, virksomhedsstart m.m. Budget Vi kan tilbyde assistance i forbindelse med udarbejdelse af budgetter. Har virksomheden allerede udarbejdet budgettet kan vi tilbyde at gennemgå budgettet og give det en påtegning til f.eks. banken, hvis vi anser budgettet for at være i orden.

Financering

Vi kan også rådgive virksomheder, der ønsker at få et projekt finansieret. Det kan naturligt ske i forbindelse med et budget eller som et selvstændigt led, hvor virksomheden overvejer, hvilken finansieringsform, der i den aktuelle situation ville være den bedste.