Hvem er Revisionsfirmaet Højmose - www.rev-hoejmose.dk

Hvem er Revisionsfirmaet Højmose

Selskabsform: Enkeltmandsfirma

Stiftet: 1. september 1992

Uddannelse: Indehaver: Cand. merc. aud. (revisorkandidateksamen til Statsautoriseret revisor) januar 1993. Praktisk uddannelse hos registrede revisorer.

Medarbejdere: 2 deltidsmedarbejdere med Handelsskolens grunduddannelse og enkelte merconomeksamener, 1 deltidsmedarbejder med HA

Færøerne: Færøsk registrering 1. september 1993.

Danmark: Registreret revisor 22. november 1999. (har siden 1996 krævet, at man har bestået henholdsvis en 8 timers skriftlig og en mundtlig kvalifikationseksamen til registreret revisor - det kan oplyses, at kun 14 personer har bestået denne eksamen siden eksamen var første gang i 1998).

Medlem af: Medlem af FRR (Foreningen af Registrerede Revisorer)

Navnet Højmose er et slægtsnavn. Det går tilbage til indehaverens bedstemor på faderens side. Indehaveren hedder selv Højmose som mellemnavn. Der er tale om et beskyttet navn, så kun personer i den familie kan hedde sådan. Familien tæller så vidt vides både advokater og statsautoriserede, såvel som registrerede revisorer.